Rozpočet města je připraven

25.11.2003

   Rada města vzala na svém mimořádném zasedání na vědomí návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2004 a uložila náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Harciníkovi předložit jej 11. prosince ke schválení zastupitelstvu.

   Vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji přes 1, 4 mld. korun počítá s dotací městským obvodům ve výši 196,1 mil. Kč a investičními výdaji v hodnotě 240,1 mil. Finanční plán určuje mimo jiné mzdový limit pro zaměstnance MmÚ (včetně strážníků městské policie) ve výši 124, 62 mil. korun