Větrné elektrárny Petrovice

29.1.2004

   Město Ústí nad Labem upozorňuje veřejnost, že záměr “ Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice” oznamovatele SVEO, a.s. Ústí nad Labem bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-visejících zákonů.

   Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 56 stran + přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, budova bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí) 7. patro, č. dv. 707, v termínu od 26. ledna do 24. února 2004.

Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 - 17.00

úterý a čtvrtek 7.00 - 15.00

pátek 7.00 - 14.30

   V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem.