Zjišťovací řízení na záměr "Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové"

6.5.2003

OZNÁMENÍ

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr "Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové"  ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah cca 35 textových stran + grafické přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, v budově bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí), 7. patro, č. dv. 709 v termínu od 6. do 20. května 2003.

Úřední hodiny :

  • pondělí a středa 730 - 1700
  • úterý a čtvrtek   700 - 1500
  • pátek             700 - 1430

V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem.

ing. Michaela  H o r á č k o v á
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem