Větrné elektrárny

17.3.2004

   Město Ústí nad Labem oznamuje veřejnosti, že k záměru Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice, který byl zveřejněn ve dnech 26. 1. až 24. 2. 2004, byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle tohoto závěru bude jmenovaný záměr posuzován ve smyslu citovaného zákona.

   Se závěrem zjišťovacího řízení se můžete podrobně seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí (vchod z Mírového náměstí, budova bývalého okresního úřadu) 7. patro, č. dv. 707.