Závěr zjišťovacího řízení

15.5.2003

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru "Přemístění výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic" ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a s., který byl zveřejněn ve dnech 24.3. - 7.4.2003, byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje závěr zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle tohoto závěru nebude jmenovaný záměr posuzován ve smyslu § 8 citovaného zákona - tzn. že nebude zpracovávána dokumentace EIA.

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na venkovní úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a také na odboru životního prostředí MmÚ v budově bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového nám.), 7. patro, č. dv. 707.

ing. Michaela H o r á č k o v á
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem