KONE - zjišťovací řízení

1.3.2004

   Město Ústí nad Labem upozorňuje veřejnost, že záměr KONE Project Prodest v Průmyslové zóně Severní Předlice oznamovatele KONE INDUSTRIAL - KONCERN s.r.o. se sídlem v Praze (v zastoupení společnosti Cheming, a.s. Ústí n.L.) bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

   Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 65 stran + přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, budova bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí) 7. patro, č. dv. 707 v termínu od 27. února do 12. března 2004.

   Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 - 17.00, úterý a čtvrtek 7.00 - 15.00, pátek 7.00 - 14.30

   V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem.