Pozvánka na 5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

12.5.2003

Primátor města Ústí nad Labem 

P O Z V Á N K A

na 5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 22. května  2003  od 9.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Program:

Z a h á j e n í

1.  „Úmluva o partnerství mezi městy Ústí nad Labem a Chemnitz“

     - obnovení spolupráce

     Zahraniční vztahy města Ústí nad Labem - historie a současnost

   

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

Mgr. Petr Gandalovič

primátor města

                                                                       

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění