Obalovna asfaltových směsí - oznámení

16.2.2004

O Z N Á M E N Í

Město Ústí nad Labem upozorňuje veřejnost, že záměr Umístění obalovny asfaltových směsí AMMANN 240 ve Všebořicích (dočasná stavba na dobu 3 - 5 let)oznamovatele Stavby silnic a železnic a.s., odštěpný závod 3, Praha bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 117 stran + přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, budova bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí) 7. patro, č. dv. 707 v termínu od 16. února do 1. března 2004.

Úřední hodiny : pondělí a středa 730 - 1700

úterý a čtvrtek 700 - 1500

pátek 700 - 1430

V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem.