Rada města vyslovila souhlas se záměrem přemístění výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

1.5.2003

Rada města vyslovila souhlas se záměrem přemístění výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. do doby výstavby a zahájení nové výroby nízkomolekulárních pryskyřic s předpokládaným termínem konce roku 2004. Toto vyjádření poskytne město dle zákona úřadu Ústeckého kraje.

Jde o přemístění nepoškozených částí technologické linky (mezizásobníky, šupinkovací pas a expediční linka) z vyhořelého provozu UP II. do objektu bývalé výroby ionexů. Kapacita výroby bude činit 7000 tun ročně. Jak vyplývá z úvodního odstavce, tato výroba bude dočasná – má překlenout dlouhodobý výpadek tradiční produkce epoxidových pryskyřic do doby najetí nového provozu.

Předtím, než Rada města přijala k této věci usnesení, se nechala o problematice bezpečnosti provozu informovat přímo od generálního ředitele Spolku Ing. Martina Procházky (na jednání RM byl osobně přítomen).