Město odpustilo daň z nemovitostí

29.4.2003

Majitelé staveb a jednotek určených k bydlení či podnikání, které byly dotčené povodněmi v roce 2002, budou osvobozeni od daně z nemovitosti na 5 let. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města schválením příslušné obecně závazné vyhlášky.

Součástí vyhlášky jsou soupisy několika set nemovitostí, které zpracovaly městské obvody. Finanční ztráta pro město Ústí nad Labem by odpuštěním daně neměla v žádném případě přesáhnout 3 milióny korun.

Celková škoda, kterou letní povodeň v našem městě napáchala, činí 1,87 miliardy korun. Nejvíce byly postižené nemovitosti podnikatelů a firem (788,3 mil.). Na domech fyzických osob vznikla škoda 657, 1 mil. korun. Ztráty na nemovitém majetku města byly vyčísleny na 232 mil.