Město zopakuje dražbu pohledávek

3.2.2004

   Ačkoliv první veřejná dražba téměř 35miliónového souboru městských pohledávek konaná 26. ledna nebyla pro nezájem veřejnosti úspěšná, město ji zopakuje. Radní však rozhodli o snížení vyvolávací ceny ze 3,4 mil. na 700 tisíc korun. Město uzavře s firmou Herbst, a.s. smlouvu o provedení opakované dobrovolné dražby, avšak za předpokladu, že náklady samosprávy spojené s její přípravou nepřesáhnou 60 tisíc korun a odměna zprostředkovatele bude činit 7 % z výtěžku dražby.