Město přispěje na záchranu varhan

Město přispěje na záchranu varhan
9.7.2003
Město Ústí nad Labem přispěje římskokatolické farnosti na nezbytnou opravu varhan v gotickém „šikmém kostele“ částkou 44 tisíc korun. Rozhodli o tom ústečtí radní.

Nezbytnost opravy varhan v kostele Nenebezvetí Panny Marie vyplývá ze znaleckého posudku. Generální oprava by si vyžádala 250 – 300 tisíc korun a takovou částkou arciděkanský úřad nedisponuje. Arciděkan M. Šimáček proto požádal město o finanční příspěvek, jenž zajistí alespoň “záchrannou variantu”.

“Příspěvek na záchranu varhan je sice nad rámcem zásad města pro poskytování finančních prostředků v oblasti kulturních a reprezentačních akcí, avšak v tomto případě jsme rádi učinili výjimku”, říká náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

Varhany, které postavili varhanáři z Kutné Hory v roce 1930, byly do místního kostela převezeny v roce 1969.