Radní opět o TSM

20.10.2004

   Mnoho zajímavých témat bude mít zítřejší zasedání Rady města. Radní budou např. opět hovořit o privatizaci TSM. Tématem jednání budou dále poskytnutí 100miliónového úvěru na investiční akce s finanční účastí zdrojů EU, způsob zpracování analýzy rizik v ústecké Spolchemii, Ceny primátora za rok 2004, tarif MHD či operační plán zimní údržby komunikací.