Povodeň – město dostalo 124 miliónů

Povodeň – město dostalo 124 miliónů
7.7.2003
Rada města projednala přehled finančních prostředků, které město získalo a vynaložilo na likvidaci škod a obnovu povodněmi postiženého území.

Celkem bylo městu poskytnuto 124,1 mil. Kč. Krajský úřad poskytl na úhradu prvotních nákladů 49,4 mil. a na náhradní ubytování 0,81 mil. Kč. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje je přislíbeno 17,38 mil. Kč a zhruba 3 mil. z Fondu solidarity EU. Další prostředky ve výši 13,8 mil. Kč poskytlo městu Ministerstvo financí ČR formou sociálních dávek, které byly vypláceny přímo občanům. Na likvidaci následků povodní v Domově důchodců ve Velkém Březně přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí částkou 6, 942 mil. Kč. Na dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy bytového fondu se dosud čeká. Městu bylo zatím vyplaceno 14,57 mil. Kč, a to za žádosti podané v listopadu 2002. Vlastní zdroje města činí 46,75 mil. Kč a na povodňové sbírce se sešlo 6,77 mil. Kč.