Komunitní plán péče

22.6.2004

   Rada města vyslovila souhlas se 2. Komunitním plánem péče města Ústí nad Labem na období let 2004 – 2006. Náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek ho předloží 24. června ke schválení zastupitelům.