Protipovodňová opatření

18.2.2004

    Rada města schválila složení projektového týmu na řešení protipovodňových opatření na pravém i levém břehu řeky Labe.

   Vedoucím týmu je střekovský starosta Ivan Charvát. Dále zde figurují dva další obvodní starostové Radek Vonka a Miroslava Válková, radní MUDr. Pavel Dlouhý, Ing. Vlasta Štěpánová, Lubomír Kysilka, Ing. Jiří Zavoral a Ing. arch. Vladimír Charvát.

   Smyslem vytvoření projektového týmu je možnost realizace a kontrola větších projektů, které vyžadují součinnost politiků, odborníků a úředníků. “Náklady na vybudování protipovodňových opatření v Ústí nad Labem jdou do stovek miliónů korun, což město v žádném případě nemůže platit jen ze svého rozpočtu. Projektový tým bude tedy nejen posuzovat jednotlivé projekty, ale také se zabývat otázkou finančního krytí z domácích i zahraničních zdrojů”, říká náměstek primátora Mgr. Jan Kubata.