Překlenovací úvěr

29.2.2004
Radní souhlasí s tím, aby si město vzalo krátkodobý úvěr do výše 150 miliónů korun na případný přechodný nedostatek finančních zdrojů v průběhu roku. O celé věci však budou ještě jednat zastupitelé.

  Rozpočet města pro letošní rok počítá s investičními akcemi za 241 miliónů korun, které by měly být uhrazeny především z prodeje nemovitostí. Jelikož lze předpokládat, že úhrady z těchto prodejů budou přijaty z velké části až ve druhé polovině roku, je nutné řešit celý problém překlenovacím úvěrem.