Letiště nepotřebuje EIA

27.1.2004

  Město Ústí nad Labem oznamuje veřejnosti, že k záměru Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park”, který byl zveřejněn ve dnech 6.12.2003 až 4.1.2004, byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje závěr zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dle tohoto závěru nebude jmenovaný záměr posuzován ve smyslu § 8 citovaného zákona - tzn., že nebude zpracovávána dokumentace EIA.

  Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na venkovní úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a také na odboru životního prostředí MmÚ v budově bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí), 7. patro, č. dv. 707.