Tarif MHD

4.6.2004

   Radní schválili tarif městské hromadné dopravy v Ústí n/L platný od letošního 1. července. Ceny za přepravu zůstávají stejné. Jedinou faktickou změnou je možnost bezplatné přepravy osob nad 70 let i z jiných obcí a měst – dosud to mohly být pouze osoby s trvalým pobytem v Ústí nad Labem.