Radní o Spolku

21.1.2004

   Rada města vzala na vědomí doplněk bezpečnostní zprávy a Bezpečnostní program na výrobu polyesterových a alkydových pryskyřic ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Radní požadují, doplnění a opravu dokumentů ve smyslu opravy formálních chyb (číslování zdrojů rizika nesouhlasí se závěrečným hodnocením), doplnění jednoduchých schémat výroby, dále objasnění, proč je míra rizika počítána na látky, které nejsou uvedeny v seznamu nebezpečných látek a provedení výpočtu míry rizika pro celá zařízení, nikoliv pro jednotlivé látky nacházející se v nich.