Zjišťovací řízení: záměr „Vstup do centrálního parku + prodejna potravin LIDL Ústí nad Labem“

1.5.2003

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr „Vstup do centrálního parku + prodejna potravin LIDL Ústí nad Labem“ v Doběticích bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/ /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah cca 30 textových stran + mapky a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, odboru životního prostředí v budově bývalého okresního úřadu (vchod z Mírového náměstí) 7. patro, č.dv. 709 v termínu

od 23. dubna do 7. května 2003.

Úřední hodiny : pondělí a středa 7:30 - 17
úterý a čtvrtek 7 - 15
pátek 7 - 14:30

V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem.

Ing. Michaela H o r á č k o v á
vedoucí odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem