Dodatek č. 1 dražební vyhlášky

31.3.2004

Dne 30.3.2004 byl podepsán dodatek č. 1 dražební vyhlášky s upřesněním stavu konkrétních pohledávek.