Závěrečný účet za rok 2006

10.4.2007

Rada města na svém zasedání dne 4.4.2007 souhlasila se závěrečným účtem města Ústí nad Labem za rok 2006 ve znění tabulek.
Závěrečný účet projedná Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.4.2007.