OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

13.7.2006
Poptávací řízení po investorovi dostavby hotelové části výletní restaurace Větruše
               
    OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA 
           ÚSTÍ NAD LABEM
                                         dle zák.128/2000 Sb.
      Poptávací řízení po investorovi dostavby
       hotelové části výletní restaurace Větruše
Město Ústí nad Labem na základě usnesení Rady města vyhlašuje poptávací
řízení po investorovi dostavby hotelové části výletní restaurace Větruše
Základní parametry nabídky :
 - dostavba hotelového komplexu navazujícího na stávající objekt
 - hotel s parametry ****
 - ubytovací kapacita min. 65 pokojů
 - zachování vlastnictví města ke stávající budově
 - rozšíření parkovacích míst o maximální možnou kapacitu (min. 80 míst)
 - součástí hotelu bude kongresový sál pro 200-250 osob
 - zachování přístupu pro veřejnost na vyhlídkovou věž
 - zachování funkčního řešení stávající budovy (restaurace, sál, salónky, kuchyně) a její využití
   v rámci hotelu
 - zachování provozu restaurace s přístupem pro veřejnost
 - zachování sportovišť a bludiště
 - finanční vypořádání zařízení stávající restaurace se současným nájemcem na základě znaleckého 
    posudku
 - vyčlenění prostoru pro zřízení lanové dráhy spojující Větruši s městským centrem a financování
   stavební části
 - vymezení požadovaných pozemků
 - realizace do 2 let po platném územním rozhodnutí
 - portfolio zájemce : minimálně 3 hotely kategorie ****  a působnost  na trhu min. 10 let, zkušenosti 
    s provozováním hotelového řetězce s ověřenými standardy a vlastním rezervačním systémem
Vaše nabídky doručte do 31.7.2006 na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební
2336/8, 401 00 Ústí nad Labem a obálku označte heslem "Nabídka hotel Větruše - neotevírat"
Informace podá :
 - odbor aktivní politiky MmÚ
    Ing. František Podrápský /47 5241 659
    (františek.podrapsky@mag-ul.cz)
Ing. František Podrápský
                vedoucí odboru aktivní politiky MmÚ
Vyvěšení :  13. 7. 2006
Sejmutí   :  31. 7. 2006
č.j. 23/2006