Závěrečný účet Města Ústí nad Labem za rok 2003

8.6.2004

Rada města na svém zasedání dne 3.6.2004 souhlasila se závěrečným účtem Města Ústí nad Labem za rok 2003 ve znění tabulek v níže uvedených souborech, a to: finanční vypořádání Města Ústí nad Labem, plnění příjmů a výdajů Města Ústí nad Labem, plnění příjmů a výdajů Magistrátu města Ústí nad Labem.
Závěrečný účet bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.6.2004.