Závěr zjišťovacího řízení

2.5.2006
Forum Ústí nad Labem - obchodní a zábavní centrum.


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Forum Ústí nad Labem - obchodní a zábavní centrum“, 

 

který byl zveřejněn v únoru a březnu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odb. životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí n.L. - odb. životního prostředí.

 

 

                                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                       vedoucí odboru životního prostředí
                                                                        Magistrátu města Ústí nad Labem