Oznámení

7.9.2006
„Automatizovaný sítotiskový provoz Ústí nad Labem“ (v území ohraničeném ulicemi Thomayerova, Moskevská, Londýnská a Paterova)

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Automatizovaný sítotiskový provoz Ústí nad Labem“
(v území ohraničeném ulicemi Thomayerova, Moskevská, Londýnská a Paterova)

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese  www.cenia.cz pod kódem ULK241.

 

 

                                                                            ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                        vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem