Závěrečný účet za r. 2004

7.4.2005

Rada města na svém zasedání dne 7.4.2005 souhlasila se závěrečným účtem města Ústí nad Labem za rok 2004 ve znění tabulek v přiložených souborech, a to: finanční vypořádání Města Ústí nad Labem, plnění příjmů a výdajů Města Ústí nad Labem, plnění příjmů a výdajů Magistrátu města Ústí nad Labem.
Závěrečný účet bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.4.2005.
Příloha: zpráva auditora str. 1 a str. 2