Závěr zjišťovacího řízení

9.6.2006
„Family center Ústí nad Labem“ Ve Všebořicích

 

ZÁVĚR
ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Family center Ústí nad Labem“ Ve Všebořicích,

 

který byl zveřejněn v březnu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, 7. patro, č. dv. 707.