Závěr zjišťovacího řízení

21.7.2009
„D8 výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“.