Oznámení veřejnosti

19.1.2006
Bezpečnostní zpráva společnosti EPISPOL, a.s.

Oznámení veřejnosti

 

         Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací v kanceláři 141 je k dispozici
Bezpečnostní zpráva společnosti EPISPOL, a.s. pro objekt Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa.
         Veřejnost se může s obsahem dokumentu seznámit od 19.1. do 19.2. 2006 v úředních hodinách Magistrátu.
        
         Během této doby může každá fyzická a právnická osoba uplatnit své stanovisko k Bezpečnostní zprávě na odboru mimořádných situací Magistrátu města.

          

 Ing.Vlasta Štěpánová

           vedoucí odboru mimořádných situací

 

 

Vyvěšeno:   19.1.2006

Sejmuto: