Upozornění - Možnost žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města

19.2.2007
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí.