Závěr zjišťovacího řízení

2.5.2006
Dostavba areálu Úžín - parkoviště pro kamiony a čerpací stanice motorové nafty.


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Dostavba areálu Úžín - parkoviště pro kamiony a čerpací stanice motorové nafty“,

 

který byl zveřejněn v březnu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je zde k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí n.L. - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                        vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem