Oznámení

27.1.2006
Změna podmínek výběrového řízení - Výběrové řízení - Převod části obchodního podílu společnosti Technické služby města Ústí nad Labem.

Statutární město Ústí nad Labem, sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, tímto oznamuje, že v souladu s čl. 10.1. Podmínek výběrového řízení, jehož účelem je nalézt nejvhodnějšího zájemce (nabyvatele) o část obchodního podílu ve výši 90% ve společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o., sídlem Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, IČ: 61329002 (které byly uveřejněny od 2. ledna 2006 na úřední desce Statutárního města Ústí nad Labem), tyto Podmínky výběrového řízení mění.

Dotazy k dokumentaci předané v rámci Due Diligence, popřípadě vyžádání si konkrétní dokumentace další, lze s poukazem na čl. 3.3 Podmínek výběrového řízení nově činit nejpozději do 23. února 2006. Lhůta pro podání nabídek podle čl. 5.2 Podmínek výběrového řízení se prodlužuje a nově končí 28. února 2006 v 16h. Tato změna byla projednána Radou města dne 26.1. 2006.

Nové úplné znění Podmínek Výběrového řízení, popřípadě další změny těchto podmínek, budou dostupné na internetové adrese Statutárního města Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz) nejpozději od 10. února 2006.