Počet členů ZM

18.6.2010
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém zasedání dne 17.6.2010 stanovilo svým usnesením č. 529/10 počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem pro volební období 2010-2014 na 37.