Pronájem stavby komunikace

13.9.2004

Pronájem stavby komunikace
dle zák. 128/2000 §39, odst. 1

Vlastník nemovitosti
Město Ústí nad Labem, zastoupené
Magistrátem Města Ústí nad Labem

Adresa:
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek, tel. 475 241 843

Základní údaje o nemovitosti
Místní komunikace I., II., III. a IV. třídy

Jedná se o pronájem staveb místních komunikací ve vlastnictví města Ústí nad Labem pro provádění výkopových prací.

Výše uvedený záměr byl odsouhlasen Radou města Ústí n.L. dne 26. 8. 2004, usn. č. 484/04.

Informace podá: - odbor dopravy MmÚ
                             paní Kazdová - telefon 475 241 856
                             pan Vlček - telefon 475 241 866

                                                                    Ing. Dalibor Dařílek
                                                            vedoucí odboru dopravy MmÚ

Vyvěšení: 13. 9. 2004
Sejmutí:     27. 9. 2004

 Místní komunikace pro provádění výkopových prací