Závěr zjišťovacího řízení

9.6.2006
„Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.“,

 

ZÁVĚR
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.“,

 

který byl zveřejněn v dubnu a květnu t.r., byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Chomutov závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.