Oznámení veřejnosti

19.4.2011
FAME Ústí nad Labem, a.s. - Bezpečnostní program prevence závažné havárie dle zákona č. 59/2006 Sb.

Oznámení

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru životního prostředí
je možno se seznámit s obsahem dokumentu

FAME Ústí nad Labem, a.s. – Bezpečnostní program prevence závažné havárie dle zákona č. 59/2006 Sb.

Do dokumentu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 20. 4. 2011
do 20. 5. 2011 na odboru životního prostředí – oddělení mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k dokumentu prostřednictvím odboru životního prostředí.

 

Ing. Arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno: 19. 4. 2011

Sejmuto: 20. 5. 2011