OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA´ÚSTÍ NAD LABEM

5.4.2006
Zveřejnění záměru pronájmu/výpůjčky částí pozemku - lokalita Mírové náměstí, za účelem umístění 2ks zvukových informačních nosičů - typ CLV
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
          Pronájem/Výpůjčka
č.st.p.č./p.p.č.výměra /m2charakterkat.územíPoznámky
14257 ost.plochaÚstí n.L.část z 11026 m2
Jedná s o pronájem/výpůjčku částí pozemku - lokalita Mírové náměstí, za účelem umístění
2 ks zvukových informačních nosičů - typ CLV
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   pí. Marešová /47 5241 782
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                   5. 4. 2006
Sejmutí      :                 20. 4. 2006
Uzávěrka   :                20. 4 . 2006                                č.j.12/2006