OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

7.4.2006
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dobětice