Závěr zjišťovacího řízení

13.11.2006
„Revitalizace městského centra III - multifunkční objekt pro volnočasové aktivity obyvatel města“, u zimního stadionu na Masarykově třídě.

ZÁVĚR

ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

„Revitalizace městského centra III - multifunkční objekt pro volnočasové aktivity obyvatel města“, u zimního stadionu na Masarykově třídě,

 

který byl zveřejněn v říjnu tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí n. L., odboru životního prostředí.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem