Oznámení

13.10.2006
„Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad“.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je zveřejněn návrh koncepce

 

„Regionální operační program pro NUTS II - Severozápad“.

 

Návrh koncepce, vč. posouzení vlivů na životní prostředí, v elektronické podobě a bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem