Oznámení

18.4.2007
„Bioplynová stanice Jedlová Hora, k.ú. Ústí nad Labem“.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení zjišťovacího řízení  podle   zákona   č.100/2001   o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr 

„Bioplynová stanice Jedlová Hora, k.ú. Ústí nad Labem“.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                     ing. Alexandra Máslová
                                                   pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem