Informace

5.1.2009
O možnosti podání žádosti o zahrnutí pozemků do zastavitelného území v novém územním plánu města Ústí nad Labem

Odbor územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, jako úřad územního plánování (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb.), který je v přenesené působnosti pořizovatelem územního plánu města Ústí nad Labem:

 

INFORMUJE

o možnosti podání žádosti o zahrnutí pozemků do zastavitelného území

v novém územním plánu města Ústí nad Labem

NEJPOZDĚJI DO 31.1.2009

 

Žádosti zasílejte na adresu:   Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Žádost ke stažení