Oznámení

15.11.2007
Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že koncepce „Regionální plán pro plánovací region Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří“ ve Spolkové republice Německo - Spolková země Sasko (část) - k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 709.