Oznámení veřejnosti

24.11.2008
Aktualizace Bezpečnostního programu prevence závažné havárie - SETUZA a.s.

 

Oznámení

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací je možno se seznámit s obsahem aktualizace Bezpečnostního programu prevence závažné havárie provozovatele SETUZA a.s., zpracované pro objekt „SETUZA a.s. – závod v Ústí nad Labem“.

Do Bezpečnostního programu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie
od 24. 11. 2008 do 23. 12. 2008 na odboru mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k Bezpečnostnímu programu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

Ing.Vlasta Štěpánová
vedoucí odboru mimořádných situací

Vyvěšeno: 21. 11. 2008

Sejmuto: 29. 12. 2008