Oznámení

29.11.2005
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že je vypracován a zveřejněn návrh koncepce Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje, ke které na podzim loňského roku proběhlo zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Návrh koncepce v elektronické podobě a bližší informace o termínech k vyjádření jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                             ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem