Oznámení veřejnosti

8.12.2006
Linde Gas a.s. - Dodatek k Bezpečnostnímu programu

Oznámení  VEŘEJNOSTI

 

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací
je možno se seznámit s obsahem dokumentu
Linde Gas a.s. – Dodatek č.1/2006 k Bezpečnostnímu programu prevence závažné havárie
 pro objekt „LINDE TECHNOPLYN,a.s., výrobní středisko Ústí nad Labem“.

 Do Dodatku k Bezpečnostnímu programu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 8.12.2006 do 12.1.2007 na odboru mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

 V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k Dodatku Bezpečnostního programu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

  

 

Ing.Vlasta Štěpánová
             vedoucí odboru mimořádných situací

 

 Vyvěšeno: 8. 12. 2006

 Sejmuto: 12. 1. 2007