Závěr zjišťovacího řízení

4.10.2005
Palác ZDAR v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

Palác ZDAR v Ústí nad Labemna Mírovém náměstí,

který byl zveřejněn v létě tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění). Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                        vedoucí odboru životního prostředí
                                                                         Magistrátu města Ústí nad Labem