Oznámení

23.2.2006
„Forum Ústí nad Labem obchodní a zábavní centrum“ v prostoru staré a nové tržnice.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Forum Ústí nad Labem obchodní a zábavní centrum“ v prostoru staré a nové tržnice

 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese  www.ceu.cz/eia/is/ pod kódem ULK194.

 

 

                                                              ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                          vedoucí odboru životního prostředí
                                                            Magistrátu města Ústí nad Labem